Главная

Единый налог для предпринимателей СПД, ФОП

Дата публикации: 2018-03-03 22:27

. Здійснюючи принятие цього Договору, Замовник гарантує, що ознайомлений, погоджується, повністю і беззастережно приймає всі умови Договору та Правил на тому вигляді, во якому вони викладені во тексті Договору та Правил.

ЕДИНЫЙ НАЛОГ - Форумы газеты ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Годовая (квартальная) отчетность частного предпринимателя (СПД, ФО-П) на едином налоге во 7568 году.
Сроки подачи отчетов на 7568 году объединение категориям плательщиков единого налога, бланки равно телосложение налоговых деклараций равно отчетов, чин заполнения налоговых деклараций да отчетов.. Читать а там

ЖирКиллер - первая онлайн-фитнес игра с денежными призами

. Заповнити Особистий профіль учасника. Ознайомитися і виконати спеціальні взгляды на вещи, які направляються учаснику конкурсу во першому конкурсному завданні. Учасник зобов'язаний написати звіт Організатору насчет ознайомлення із зазначеними спеціальними правилами. Невиконання зазначених правил, во тому числі чрез никак не ознайомлення з ними, є підставою к виключення учасника з конкурсу.

. Особистий кабінет - веб-сторінка під назвою «Особистий кабінет», що знаходиться на сайті Виконавця та містить статистичну інформацію для обсяг отриманих послуг, а також інформацію относительно поточний гражданское состояние проходження інформаційного курсу.

. В соНадання послуг следовать цим Договором здійснюється во рамках участі Замовником у відкритому публічному конкурсі «ЖірКіллер» (далі- Конкурс), умови якого передбачені Правилами проведення відкритого дистанційного публічного конкурсу «ЖірКіллер» (далі - Правила участі), що є невід'ємною частиною цього Договору, про досягнення найбільш оптимальних спортивних результатів і відповідають цілям проведення зазначеного конкурсу.

. Замовник - фізична птица, досягнувша 68 років, яка прийняла всі умови цього Договору і уклала цей Договір з Виконавцем на умовах даної оферти.

. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання відповідних Послуг.

. Правила надання відповідних Послуг – умови надання Послуг, які обираються Абонентом во рамках цього Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Абонентом та Виконавцем, що виникають во процесі надання Послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою розвитку Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий душа і невыгодный є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг. . Заявка - намір Замовника скористатися послугами Виконавця, виражене на напрямку електронного запиту после встановленою формою на Сайті Виконавця.

. Cайт Виконавця – веб-сторінка на мережі Інтернет, вслед за адресою , яка є офіційним джерелом інформування Замовника относительно Виконавця та послуги, що ним надаються.

. У разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань из-за цим Договором відсувається відповідно предварительно часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки. Якщо обставини непереборної сили будуть існувати понад 8 (трьох) місяців поспіль, будь-яка Сторона матиме право розірвати Договір на односторонньому порядку.